Zahrada plná života
zahradnické služby a interiérové dekorace

Zakládání travních koberců - Zahrada plná života

Jak správně založit travní koberec

Příprava půdy

Pěstební plocha

Před seříznutím koberce

Především je podstatné půdu před položením travního koberce důkladně připravit, jako byste trávník zakládali výsevem. Musíme ji zbavit od zbytků stavebního materiálu a suti. Dalším krokem je odstranění všech plevelů, se kterými nám pomohou herbicidy (například Roundup). Tyto přípravky plevel vyhubí odvykle do 14 dní.

Poté je dobré půdu nakypřit do hloubky cca 5 cm a následně zalít, pak pohnojit ve formě granulí, které se do půdy zapravují. Následuje rozprostření křemičitého písku, který se po pozemku urovnává ve vrstvě minimálně 2 až 3 cm.

Povrch je dobré uválcovat a urovnat drobné nerovnosti.

Travní­ koberec tloušťka 2,5 cm

Teprve nyní je možné položit zelený koberec, obvykle na délku pozemku. Přitom je nutné dbát, aby na sebe jednotlivé pásy navazovaly co možná nejtěsněji, aby se však zároveň nepřekrývaly. Další řady je ideální pokládat tak, aby na sebe nenavazovaly mezery mezi nimi. Dá se tedy říci, že se jednotlivé pásy pokládají jako cihly, přes spáry. Přebytečné části na okrajích a v rozích se odřezávají. Při pokládce se nedoporučuje na koberec šlapat, proto je dobré mít po ruce nějaké širší prkno. Následně se koberec uválcuje šikmo ke směru položených drnů.

Po položení travního koberce počítejte se zálivkou 2 až 3 krát denně v závislosti na počasí. Zhruba za 20 dní od položení travního koberce bude trávník plně zakořeněn a jednotlivé pásy budou srostlé. Pokud se stane, že si travní koberec objednáte a nejste schopni ho do 24 hodin od jeho sloupnutí položit, je nutné jej na stinném místě rozložit a zavlažovat jej, jinak začne brzy vysychat. Ideální dobou pro pokládku travního koberce je období duben až říjen. V žádném případě se nedoporučuje travní koberec pokládat za mrazu. travní koberceVe svahu se koberec pokládá šikmo nebo svisle a drnuje se vždy od úpatí k vrcholu. Aby nedocházelo k posunům koberce z prudkého svahu, je vhodné drny zajistit dřevenými kolíky.

Udržba kobercového trávníku

Položený travní koberec je nutné pravidelně zavlažovat. Hlavně po pokládce se za horkých dní opomenutá zálivka nemusí vyplatit. Čerstvě položený travní koberec je možné sekat nejdříve za týden, kdy dosahuje výšky okolo 7 cm. Zkracuje se však maximálně po celé období o 1/3 své délky, tedy o 2 až 5 cm. S hnojením začínáme po 3 až 4 týdnech.

Pokud si chcete zachovat zelený a krásně hustý trávník, sečením a zálivkou to nekončí. Správná výživa v pravý čas je alfou a omegou zdravého trávníku. Zatímco na jaře trávník žádá hnojiva s převahou dusíku, na podzim je vhodnější draslík. V létě je ideální poměr dusíku a draslíku 1:1. Určitě se vyplatí používat speciální granulovaná hnojiva, která působí dlouhodobě. Ta trávníku dodávají živiny až po dobu deseti týdnů.

Naše realizace