Jak založit jezírko

V první řadě je třeba určit správné umístění a polohu budoucího rybníčku, nezapomeňte přihlédnout nejen na samotný tvar a řešení Vaší zahrady, ale také na vliv polohy na samotné jezírko. Je třeba myslet na světelné podmínky ,především z důvodu tvorby řas a přehřívání vody v letním období, proto bývá nejvhodnější, jeli to možné, zvolit místo částečně zastíněném nebo takové místo kam dopadá slunce jen v dopoledních hodinách.

Velikost a tvar nádrže musí respektovat nároky zvolených rostlin, proto by jste již nyní měli mít základní představu o druzích, které později k rybníčku umístíte. Pokud plánujete ryby, je nutná minimální hloubka alespoň v části rybníčku 120 cm, v této hloubce již bez problémů ryby přezimují. Pokud bude v nejhlubší části dosahovat vrstva vody méně jak 100 cm je nutné ryby zimovat mimo rybníček. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv tvar a velikost jezírka, pamatujte , že je vždy účelem vybudovat co nejlépe fungující, biologicky vyvážený biotop, ve kterém se bude dařit všem jeho obyvatelům.

Výkopové práce

vykopaná jámaNa zvoleném místě pro budoucí jezírko nejprve posekejte trávu, odstraňte, nebo přesaďte stávající rostliny. Nyní je čas na zaměření a vyznačení rybníčku, měli by jste mít k dispozici předem vypracovaný plánek, podle kterého budete postupovat. Vyznačení tvaru budoucího rybníčku proveďte buďto vykolíkováním nebo lze obrys například vysypat pískem. Počítejte s tím, že folie bude přesahovat nejméně padesát centimetrů přes okraj rybníčku, je nutné tedy očistit i povrch pod tímto přesahem. Postupně ve vrstvách skrývejte zeminu, doporučuji horní vrstvu, která bývá většinou kvalitnější, uschovat pro pozdější využití k úpravě okrajů budoucího jezírka, stejně tak uschovejte travní drny, byl -li trávník v tomto místě kvalitní, opět je budete moci využít při dokončovacích pracích. Při výkopu nezapomeňte na terasy pro rostliny, jejich tvar a hloubku musíte vždy přizpůsobit nárokům jednotlivých druhů plánovaných rostlin. Budoucí dno rybníčku, na které budete pokládat folii je třeba zbavit všech ostrých hran, kamenů a kořenů, mohli by v budoucnu způsobit mechanické poškození folie. Je také vhodné rozprostřít na dno rovnoměrnou vrstvu písku, která také ochrání folii před poškozením.

Pokládání textilie

Ve standardní nabídce se prodávají folie o tloušťce 0,5 , 1,0 , 1,5 mm. Šíře se většinou nabízí 2000 mm, 4000 mm, 6000 mm, 8000 mm. Tloušťku doporučuji minimálně 1 mm, slabší folie je sice o dost levnější, ale její mechanická odolnost je dost problematická. Textilie se dostane většinou v šíři 2000 mm, pro většinu rybníčků bude stačit jedna vrstva textilie.

Položte podkladovou textilii po celém povrchu dna budoucího rybníčku včetně přesahů, pokud používáte více pruhů, pokládejte je s přesahem minimálně 150 mm, bude- li k rybníčku přináležet potok, položte textilii i do jeho budoucího koryta.

Pokládání fólie

Nejprve folii rozložte na sluníčko a nechte změknout, poté položte folii na dno rybníčku a postupně vypínejte od středu směrem ke krajům, tam kde se mění sklon a tvar dna vytvořte na folii překlady a prozatím je zatěžte kameny, po napuštění je voda sama přimáčkne ke dnu. Na okrajích můžete folii také zatížit a nebo jsou-li přesahy dost velké, můžete folii zajistit skobami proti posunutí.

 

Napouštění vody

napouštění vody do jezírkaMáte-li folii upravenou a zajištěnou, začněte napouštět vodu. Při napouštění je třeba dorovnávat a vypínat folii, která bude tlakem vody pracovat, pokud jste vytvořili potok, vyzkoušejte nyní jestli voda vněm proudí, tak jak jste předpokládali a jestli se nepřelívá někde mimo folii.

Je třeba vždy dodržet nároky jednotlivých druhů rostlin jak na pěstební substrát, výživu v podobě hnojiv a především optimální hloubku vody v níž bude rostlina umístěna. Pozor, některé druhy rostlin je třeba zimovat mimo rybníček!

Péče a údržba

Málokdo si však uvědomí, že proto, aby jezírko vypadalo hezky a voda vněm nepřipomínala svojí barvou a zápachem spíše septik, bude nutné vodu měřit a upravovat. Dnes jsou k dostání velmi jednoduché testy, kterými změříte základní hodnoty chemických vlastností vody.

Bude nás zajímat především:

PH – kyselost vody,
GH – Celková tvrdost,
KH – Uhličitanová tvrdost,
NO2 – Obsah nitrátů,
NO3– Obsah nitridů.

Těchto pět základních testů se provádí jednou za čtvrt roku, pokud ovšem v rybníčku je některá z těchto hodnot problematická, budete provádět měření častěji.

Udržované jezírko je krásnou ozdobou vaší zahrady.

Udržované jezírko je krásnou ozdobou vaší zahrady.

Předchozí

Těšíme se na Vás
My

„S námi je i Vaše zahrada plná života“