Zažijte krásu vody a uskutečněte své sny spojené vodou ve Vaší zahradě. Pomůžeme Vám s tím. Je velmi důležité se rozhodnout, jak má budoucí jezírko vypadat a k jakému účelu bude sloužit.

Návrh vhodného jezírka

Pomůžeme Vám navrhnout nejvhodnější zahradní jezírko pro Vaši zahradu s vhodnou filtraci, zařídíme realizaci na klíč – od výkopových prací, přes položení geotextilie a jezírkové folie, napuštění zahradního jezírka vodou, výběr a spuštění filtračního čerpadla, až po osázení kameny a rostlinami.

Tvar jezírka Vám navrhneme tak, aby zapadl do charakteru řešeného prostoru s ohledem na rozměr a polohu pozemku.
zahradní jezírko
Velikost zahradního jezírka tedy není nikterak limitovaná, avšak vycházíme z pravidla, že se zvyšující se plochou stoupá i ekologická stabilita jezírka a tím i náročnost na jeho údržbu. Zhotovení jezírka provádíme pomocí speciální folie a geotextilie, kterou položíme na předem vytvarovaný a vyspádovaný terén. Nejnižší místo jezírka se odvíjí od celkové velikosti jezírka, avšak nemělo by být nižší než nezámrzná hloubka.

zahradní jezírkoZahradní jezírko, které Vám vytvoříme, bude rozděleno na několik zón podle hloubky. Ty budou osázeny vlhkomilnými a vodními rostlinami.

Nedílnou součástí jezírka je i kámen, který se důmyslně zapracuje do terénu tak, aby působil co nejpřirozeněji. Je přirozené, že voda vytéká v nejvyšším místě, proto se vytváří jezírka s oběhem vody, odkud přes kameny stéká zpět k hladině. To zajistí jak přirozený vzhled, tak i zvýší ekologickou stabilitu jezírka.

V zásadě platí:

Sluneční záření

Čtyři a šest hodin přímého slunečního záření denně je pro jezírko ideální. U míst vystavených silnému slunečnímu záření pomáhají rozšířená pásma s hlubokou vodou.

Stromy a keře

Listnaté stromy a jehličnany stejně jako silně kořenící rostliny by se měly nacházet dostatečně daleko od jezírka, aby se zamezilo zvýšenému nánosu živin listím a poškození růstem kořenů.

Dobré naplánování

Filtrační čerpadlo by mělo být položeno na nejnižším místě jezírka, aby bylo možné odčerpávat usazeniny ze dna. Průměr hadice by měl být co největší, protože tím se dá zabránit největším ztrátám způsobených třením.

zahradní jezírkozahradní jezírkojáma pro jezírko

Nejprve si určíme, jaký typ jezírka bude vhodný. Bude li jezírku s koupací zónou, či bude jako dekorační prvek v zahradě. Dále je třeba vědět, zda si přejete jezírko „živé“ ( rybičky, rostliny apod.) Od toho se pak odvíjí hloubka jezírka. Mělká jezírka jsou náchylná na přehřívání vody a na tvorbu řas, proto, pokud místo dovolí, je lepší větší a hlubší.
Další důležitou částí je filtrace, UV lampa a čerpadlo v jezírku. Neméně důležitým faktorem je osázení jezírka a jeho okolí, které by mělo být osázeno tak, aby postupně splývalo s okolím. Vodní hladina by měla být nejméně z 1/3 zastíněná, proto jezírka osazujeme lekníny.
zahradní jezírkozahradní jezírko

Další

Těšíme se na Vás
My

„S námi je i Vaše zahrada plná života“